page_banner

Bite Block

 • Disposable Medical Mouth Piece Bite Block for Endoscopy Examination

  Disposable Medical Mouth Piece Bite Block ສໍາລັບການກວດ Endoscopy

  ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ:

  ການອອກແບບມະນຸດສະທໍາ

  ● ໂດຍບໍ່ມີການກັດຊ່ອງ gastroscope

  ● ປັບປຸງຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄົນເຈັບ

  ● ການປ້ອງກັນທາງປາກຢ່າງມີປະສິດທິພາບຂອງຄົນເຈັບ

  ● ການເປີດສາມາດຜ່ານໄດ້ ແລະໃຊ້ນິ້ວມືເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກວດດ້ວຍນິ້ວມືຊ່ວຍ